ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139)


18 May 65
19
1

DGA-65-0139 ครั้งที่ 2 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
3 ครั้ง