ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการพัฒนาระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0164)


10 May 65
18
1

DGA-65-0164 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65057067934
งบประมาณ 500,000.00 บาท
2 ครั้ง