ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “Tech for Gov Gen 1” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0159)


3 May 65
20
1

DGA-65-0159 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65047382871
งบประมาณ 300,000.00 บาท
6 ครั้ง