ประกาศราคากลางงานงานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


4 Apr 65
365
1

DGA-65-0147 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 65037540988
งบประมาณ 300,000.00 บาท
106 ครั้ง