ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (DGA/65/0139)


30 Mar 65
49
1

DGA-65-0139 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
10 ครั้ง