ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0144)


28 มี.ค. 65
38
1

DGA-65-0144 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 65037491098
งบประมาณ 295,320.00 บาท
4 ครั้ง