ประกาศราคากลาง จ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN CONFERENCE) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/65/0145)


28 Mar 65
25
1

DGA-65-0145 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65037504700
งบประมาณ 5,100,000.00 บาท
6 ครั้ง