ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรโครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) (ครั้งที่ 2) (DGA/65/0097)


22 Mar 65
30
1

DGA-65-0097 ราคากลาง egp (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 65037165557
งบประมาณ 19,743,800.00 บาท
7 ครั้ง