ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยโครงการแพลตฟอร์มการบริการแบบแบ่งปันข้อมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ ๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0135)


23 Mar 65
32
1

DGA-65-0135 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65037309092
งบประมาณ 12,000,000.00 บาท
7 ครั้ง