ประกาศราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงานระยะเวลา 12 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0108)


15 Feb 65
25
1

DGA-65-0101 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65027213996
งบประมาณ 450,000.00 บาท
10 ครั้ง