ประกาศราคากลาง งานเช่าระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์รางน้ำและศูนย์คอมพิวเตอร์นนทบุรี ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0101)


18 Feb 65
29
1

DGA-65-0101 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65017465894
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
10 ครั้ง