ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0122)


14 Mar 65
45
1

DGA-65-0122 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
8 ครั้ง