ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) (APM): Dynatrace ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0110)


10 Feb 65
16
1

DGA-65-0110 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65027073307
งบประมาณ 455,000.00 บาท
4 ครั้ง