ประกาศราคากลางงานขนย้ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0105)


2 Feb 65
18
1

DGA-65-0105 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65027009781
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
6 ครั้ง