ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0102)


31 ม.ค. 65
24
1

DGA-65-0102 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
8 ครั้ง