ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0102)


31 Jan 65
43
1

DGA-65-0102 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
13 ครั้ง