ประกาศราคากลางงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0092)


7 Jan 65
28
1

DGA-65-0092 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65017041246
งบประมาณ 430,000.00 บาท
5 ครั้ง