ประกาศราคากลางงานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการให้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0085)


4 Jan 65
34
1

DGA-65-0085 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
10 ครั้ง