ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0081)


4 Jan 65
33
1

DGA-65-0081 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
3 ครั้ง