ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


28 ธ.ค. 64
92
1

DGA-65-0089 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
36 ครั้ง