ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ e-Learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0087)


22 Dec 64
21
1

DGA-65-0087 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127279181
งบประมาณ 280,400.00 บาท
5 ครั้ง