ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังก์ชั่นซอฟแวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทศและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0077)


15 Dec 64
34
1

DGA-65-0077 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127198686
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
5 ครั้ง