ประกาศราคากลางงานจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0083)


15 Dec 64
14
1

DGA-65-0083 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64127212212
งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
8 ครั้ง