ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (DGA/65/0065)


23 Nov 64
54
1

DGA-65-0065 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64117330860
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
1 ครั้ง