ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลภายในงานสัมมนา THAILAND: Reshaping Landscape to Smart City ก้าวต่อไป ภูมิทัศน์ใหม่ เมืองอัจฉริยะ


9 Dec 64
33
1

DGA-65-0082 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127134725
งบประมาณ 300,000.00 บาท
5 ครั้ง