ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0076)


9 Dec 64
92
1

DGA-65-0076 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127086251
งบประมาณ 120,000.00 บาท
24 ครั้ง