ประกาศราคากลางงานจัดจ้างงานมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (DGA/65/0075)


3 Dec 64
22
1

DGA-65-0075 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64127023725
งบประมาณ 400,000.00 บาท