ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์หาช่องโหว่หรือความเสี่ยงของซอร์สโค้ด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0070)


29 Nov 64
11
1

DGA-65-0070 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64117376391
งบประมาณ 350,000.00 บาท
2 ครั้ง