ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกล้า ฯ ถวาย และระบบพิพิธภัณฑ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0057)


8 Nov 64
12
1

DGA-65-0057 ราคากลาง e-gp

เลขที่โครงการ 64117043583
งบประมาณ 185,000.00 บาท