ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวายและระบบพิพิธภัณฑ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0057)


5 Nov 64
21
1

DGA-65-0057 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 64117043583
งบประมาณ 185,000.00 บาท