ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธี e-bidding (DGA/65/0058)


10 พ.ย. 64
18
1

3.DGA 65-0058 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64117072060
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง