ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ VDO Wall ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0020)


8 Sep 64
14
1

DGA-65-0020 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097155321
งบประมาณ 500,000.00 บาท