ประกาศราคากลางจ้างสื่อการเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นบริการผ่านระบบดิจิทัล จำนวน ๖ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0260)


15 Sep 64
21
1

DGA-64-0260 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097266999
งบประมาณ 500,000.00 บาท