ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และออกแบบระบบการเชื่อมโยงผู้ป่วย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ DGA REFERRAL COORDINATION EXCHANGE PLATFORM (RC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0254)


13 Sep 64
47
1

DGA-64-0254 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097266908
งบประมาณ 480,000.00 บาท
8 ครั้ง