ประกาศราคากลางงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0054)


25 Oct 64
18
1

DGA-65-0054 ราคากลาง e-gp

เลขที่โครงการ 64107229264
งบประมาณ 140,000.00 บาท
1 ครั้ง