ประกาศราคากลางงานจ้างจัดการถ่ายทอดสดออนไลน์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0053)


25 Oct 64
17
1

DGA-65-0053 ราคากลาง e-gp

เลขที่โครงการ 64107224621
งบประมาณ 160,000.00 บาท
2 ครั้ง