ประกาศราคากลางงานจ้างบริการดูแลรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0050)


15 Oct 64
13
1

DGA-65-0050 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64107149621
งบประมาณ 400,000.00 บาท