ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0051)


15 Oct 64
16
1

DGA-65-0051 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65107126800
งบประมาณ 1,970,000.00 บาท
1 ครั้ง