ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง ระยะ 5 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/65/0040


27 ก.ย. 64
12
1

DGA-65-0040 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097666104
งบประมาณ 500,000.00 บาท
2 ครั้ง