ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0037)


23 Sep 64
14
1

DGA-65-0037 ราคากลาง epg

เลขที่โครงการ 64097649066
งบประมาณ 180,000.00 บาท
1 ครั้ง