ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0032)


17 Sep 64
24
1

DGA-65-0032 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097508139
งบประมาณ 249,942,400.00 บาท
8 ครั้ง