ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0033)


21 Sep 64
23
1

DGA-65-0033 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097573983
งบประมาณ 350,000.00 บาท
3 ครั้ง