ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อและค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SQL สำหรับระบบ DG-Cloud (DGA/65/0029)


16 Sep 64
22
1

DGA-65-0029 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097404766
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3 ครั้ง