ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (DGA/65/0019)


9 Sep 64
8
1

DGA-65-0019 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64097223424
งบประมาณ 1,638,000.00 บาท
2 ครั้ง