ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ Cybersecurity (DGA/64/0258)


10 Sep 64
30
1

DGA-64-0258 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097219106
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท
11 ครั้ง