ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0248)


8 Sep 64
38
1

DGA-64-0248 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097146912
งบประมาณ 32,000,000.00 บาท
11 ครั้ง