ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทรายปีพื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0008)


6 Sep 64
18
1

DGA-65-0008 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097112672
งบประมาณ 149,000.00 บาท
1 ครั้ง