ประกาศราคากลางงานจ้างบริหารจัดการทำเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการต่าง ๆ (DGA/65/0018)


7 ก.ย. 64
19
1

DGA-65-0018 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097150842
งบประมาณ 500,000.00 บาท
3 ครั้ง