ประกาศราคากลางงานจ้างบริหารจัดการทำเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการต่าง ๆ (DGA/65/0018)


7 Sep 64
31
1

DGA-65-0018 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097150842
งบประมาณ 500,000.00 บาท
4 ครั้ง