ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันทางรัฐบนไมโครไซต์ (DGA/64/0249)


3 Sep 64
42
1

DGA-64-0249 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๐๖๗๒๒๑
งบประมาณ 500,000.00 บาท
2 ครั้ง