ประกาศราคากลางงานจ้างประเมินและทดสอบเจาระบบ (Penetration Testing) บริการ Government Data Exchange (GDX) (DGA/64/0256)


6 Sep 64
62
1

DGA-64-0256 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097117722
งบประมาณ 500,000.00 บาท
10 ครั้ง