ประกาศราคากลางงานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน (DGA/65/0013)


3 ก.ย. 64
8
1

DGA-65-0013 ราคากลาง egp

งบประมาณ 2,600,000.00 บาท
3 ครั้ง